Prof. mr. dr. Bernard Schols

Prof. mr. dr. Bernard Schols

Humor en dogmatiek gaan bij deze hoogleraar hand in hand!
Prof. mr. dr. Bernard Schols
Prof. mr. dr. Bernard Schols gastspreker seminar Auxilium Hoogleraar Successierecht en Belastingen van rechtsverkeer Expertise: estate planning erfrecht schenken & erven

Prof. mr. dr. Bernard Schols (1963),  houdt vele voordrachten over de mystiek van het schenken en het erven, civiel en fiscaal.  Schols, gepromoveerd (2007) op de 'sterren' van de executeur(-testamentair), schrijft en vertelt met veel passie over de 'schijf van vijf' der estate planning. In zijn - naar eigen zeggen - vorig leven was Limburger Schols notaris en rechter(-plv). Naast zijn universitaire werkzaamheden geeft hij als vennoot bij ScholsBurgerhartSchols 'legal opinions' op civiel en fiscaal erfrechtelijk gebied.

Schols schreef onder meer twee preadviezen over erfrecht ten behoeve van de KNB, over de legitieme portie (2006) en over de verdeling (2012). Naast auteur van Tekst & Commentaar BW en vaste medewerker van het WPNR, NDFR en NTFR, is hij als hoofdredacteur verbonden aan het Tijdschrift Erfrecht, Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN) en aan het Handboek Estate Planning. Bernard Schols is co-auteur van het Handboek Erfrecht en maakt hij deel uit van de redactie van de e-brief EstateTip Review en AdvoTip. Als deskundige beantwoordt hij vragen op het gebied van schenken en erven in het weekblad Elsevier. Schols is lid van de gerenommeerde SpeakersAcademy.

Andere docenten

› Alle docenten
› Alle docenten
› Alle docenten