mr. Bernard Cornelissen

mr. Bernard Cornelissen

Ondernemers daar bijstaan waar hun expertise niet toereikend is.
mr. Bernard Cornelissen
mr. Bernard Cornelissen adviseur | docent jurist Expertise: procesrecht ondernemingsrecht arbeidsrecht algemeen civiel recht individueel en collectief ontslagrecht overgang van onderneming

“Na een aantal jaren bij een grote rechtsbijstandsverzekeraar te hebben gewerkt, ben ik in 1998 overgestapt naar de advocatuur. Ik heb mij daar de afgelopen jaren toegelegd op het individuele en collectieve arbeidsrecht in het algemeen (waaronder ook het medezeggenschapsrecht) en het ontslagrecht in het bijzonder. Daarnaast voer ik een meer algemene civiele, voornamelijk ondernemingsrechtelijk georiënteerde advies- en procespraktijk. Bij Auxilium sta ik ondernemers bij in arbeidsrechtelijke en civiel- en ondernemingsrechtelijke vraagstukken en het oplossen van conflicten, als het kan in goed onderling overleg maar als het moet ook via de rechter. De enorme verscheidenheid aan vragen die bij Auxilium binnenkomen maken mijn werk heel afwisselend". 

Bernard Cornelissen maakt sinds september 2018 deel uit van het team van Auxilium Juridisch

Specialismen
Arbeidsrecht, waaronder individueel en collectief ontslagrecht, afvloeiingsregelingen, gouden handdrukken, concurrentie- en relatiebedingen, reorganisaties, herstructureringen, overgang van onderneming, individueel en collectief ontslagrecht, flexibele arbeidsrelaties, arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid en re-integratie, medezeggenschapsrecht, (statutair) directeuren, civiel recht, ondernemingsrecht, procesrecht en litigation.

Auxilium Advocatuur
Bernard Cornelissen kan u ook als advocaat van dienst zijn bij te voeren juridische procedures. Meer weten over Auxilium Advocatuur
 

Andere docenten

› Alle docenten
› Alle docenten
› Alle docenten