e-learning levenstestament

e-learning levenstestament

Leren op het moment dat het u uitkomt!

Pagina afdrukken
Vaak wordt over een overlijden van een ondernemer uitvoerig nagedacht en vastgelegd of en zo ja wie de onderneming gaat voortzetten. Er wordt echter lang niet altijd structureel nagedacht over de situatie als een ondernemer plotseling voor onbepaalde tijd wilsonbekwaam wordt. De ondernemer, druk doende met het draaiende houden van zijn onderneming,  dit onderwerp zelf niet zo snel oprakelen. Juist vanwege de continuïteitsborging van de onderneming zou dit onderwerp wel besproken moeten worden. De rol van de accountant leent zich bij uitstek voor deze signaleringsfunctie: hij kent immers zowel de ondernemer als de onderneming als geen ander. 

Auxilium e-learning cursussen, hoe werkt het? Bekijk hier de veelgestelde vragen.

Algemene informatie

Cursusduur:
ca. 2 uur

Doelgroep:
(assistent) accountants

Vakgebied:
juridisch | estate planning

Prijs:
€ 70*
  
* U betaalt deze e-learning via Ideal. De prijs is exclusief btw.

Het basis pakket bestaat uit één e-learning.  
U kunt daarnaast kiezen om meerdere e-learning cursussen af te nemen. Vanaf 4 e-learning cursussen is er een kortingsstaffel van toepassing. Het extra pakket bestaat uit 4 e-learning cursussen (€ 265) en het plus pakket uit 8 e-learning cursussen (€ 495). U kunt het pakket van uw keuze kiezen in de e-learning omgeving.  

Bent u verantwoordelijk voor opleidingen binnen uw organisatie en wilt u dit voor uw collega's regelen? Dat kan. Binnen het pakket kunt u meerdere credits afnemen en collega's uitnodigen voor een e-learning. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Roelie of Sigid van onze afdeling communicatie 

PE:
NBA: 2 PE-uren

Registratie PE:
Het registeren van de PE-punten van een e-learning gaat als volgt:
Na het met goed gevolg (6 van de 8 vragen goed) afsluiten van de e-learning print u het certificaat uit. Vervolgens logt u in op mijn NBA. U zoekt bij de verschillende educatievormen op 'e-learning' en vervolgens kiest u 'Auxilium Adviesgroep'. U ziet nu de diverse e-learningen met CRS nummer. U kiest de juiste e-learning. Let op, het certificaat dient u te bewaren zodat u kunt aantonen dat u de e-learning met goed gevolg heeft afgesloten. U ontvangt voor de gevolgde e-learningen namelijk geen PE-verklaring vanuit Auxilium.

Registratie RB:
Indien er voor deze e-learning RB punten zijn toegekend dan gaat de registratie als volgt:
Na goed gevolg (6 van de 8 vragen goed) afsluiten van de e-learning, stuurt u een mail aan de afdeling communicatie waarin u aangeeft welke e-learning u heeft gevolgd. Auxilium zorgt dat de RB punten voor u worden geregistreerd bij het RB.

Programma

In deze e-learning leert u wat een levenstestament is, wanneer gaat een levenstestament in en wat kan er in algemene zin allemaal in worden opgenomen? Ook komt aan de orde of een levenstestament het juiste middel is om de zaken goed te regelen voor het geval een ondernemer wilsonbekwaam wordt. In dit kader wordt ook kort ingegaan op onder andere certificering, aandeelhoudersbesluiten en statutaire belet- en ontstentenisregelingen.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
  • Bewind, curatele en mentorschap
  • Levenstestament
  • Wilsonbekwaamheid
  • Volmacht
  • Bestuurdersvolmacht
  • Certificering
Nadat u alle moduels heeft gelezen, volgt er een toets die met goed gevolg moet worden afgelegd. De toets bestaat uit 8 meerkeuze vragen waarvan er minimiaal 6 goed moeten worden beantwoord. Heeft u de e-learning met succes afgerond, dan ontvangt u per e-mail een certificaat van deelname. Is het de eerste keer niet gelukt dan krijgt u één herkansing. 

Klik op de onderstaande button om naar de e-learning omgeving te gaan. Op de startpagina dient u zich éénmalig te registreren. De e-learningomgeving werkt het beste in Google Chrome of Internet Explorer. 
 
Naar onze e-learning site

Data & Locaties

  • Thuisstudie

    mr. Fenna Maertens