Leergang Externe Verslaggeving voor de kleine rechtspersoon

Leergang Externe Verslaggeving voor de kleine rechtspersoon

Bedoeld voor samenstellers van jaarrekeningen in het MKB 3-daagse leergang

Pagina afdrukken
Parate kennis over Externe Verslaggeving is essentieel voor de MKB-accountant. Enerzijds omdat het een belangrijk onderdeel is van uw corebusiness en anderzijds omdat uit de toetsingen van de NBA blijkt dat over dit onderwerp de meeste tekortkomingen zijn.  Daarbij heeft u ook nog te maken met regelgeving die geregeld wijzigt en een rapportgenerator die deze wijzigingen niet vanzelf oppakt.

Om uw kennis op te frissen organiseren wij cursussen over Externe Verslaggeving. Deze cursussen zijn verdeeld over drie dagen, waarbij de onderwerpen afgebakend zijn. De lesstof is zo ingedeeld dat het ook mogelijk is om een losse cursusdag te volgen.

Ook dit jaar kunnen Auxilium leden de nieuwe jaarrekeningen door ons laten checken op externe verslaggeving. Wij geven u aan de hand van BW 2 titel 9 en de Richtlijnen voor Jaarverslaggeving een terugkoppeling van mogelijke verbeterpunten. Verder voorzien wij u - in het kader van het ‘nieuwe samenstellen’- van de significante aangelegenheden die we vanuit de verslaggevingsaspecten tegenkomen. Meer weten?  

John Weerdenburg heeft diverse artikelen over externe verslaggeving geschreven. U vindt ze hier.
Registratie is niet verplicht om te kunnen inschrijven voor een cursus.

Cursusgegevens

Leergang Externe Verslaggeving voor de kleine rechtspersoon

Datum & locatie

Uw inschrijving geldt voor de volledige leergang, u kiest dag 1 aan van de locatie van uw keuze. Wilt u een losse dag volgen? Neem dan contact op met ons secretariaat (033) 433 72 17.

Kantoorgegevens

Gegevens cursist(en)

Geslacht
Abonnee bij
Rendement/Fiscaal up to Date/BelastingBelangen?
Leden van Belastingbelangen ontvangen een korting op cursussen van Auxilium die door mr. Hans Zwagemaker worden verzorgd.
Aangesloten bij een
Beroepsgroep?

Direct registreren?

U kunt uw aanmelding ook direct omzetten in een registratie bij Auxilium. Zo hoeft u voortaan niet opnieuw uw gegevens in te vullen.

Voer hiernaast tweemaal het door u gewenste wachtwoord in. Uw e-mailadres is dan voortaan uw gebruikersnaam.

Uiteraard behandelen we uw gegevens vertrouwelijk en gebruiken we ze zonder uw toestemming nergens anders voor dan voor de aangegeven functionaliteit.

Overige opmerkingen en eventuele dieetwensen


U bent vergeten uw E-mailadres in te vullen.

U bent vergeten uw telefoonnummer in te vullen of het ingevulde telefoonnummer bestaat niet uit 10 cijfers. Het telefoonnummer mag geen spaties of streepjes bevatten alleen cijfers.

U ontvangt na inschrijving een bevestiging

We verzenden een ontvangstbevestiging zodra uw cursusaanvraag is ontvangen. Uiterlijk 10 werkdagen voor de cursus ontvangt u van ons bericht over de praktische zaken rondom de cursus.

Algemene informatie

Cursusduur:
09.30 tot 16.45 uur
 •  inclusief 1,5 uur pauze/lunch
Doelgroep:
(assistent) accountants 

Vakgebied:
accountancy

Leusden, Trainingszaal Auxilium, Ed Suiker
Dag 1: 12 mei 2020
Dag 2: 26 mei 2020
Dag 3: 9 juni 2020

Zwolle, Van der Valk, Andries Visser
Dag 1: 4 november 2020
Dag 2: 18 november 2020
Dag 3: 2 december 2020

Eindhoven, Van der Valk, Ed Suiker 
Dag 1: 12 november 2020
Dag 2: 26 november 20202
Dag 3: 10 december 2020

Prijs volledige leergang:
€ 900 voor leden van Auxilium
€ 1050 voor niet leden

Prijs losse dag:
€ 310 voor leden van Auxilium
€ 360 voor niet leden

PE:
NBA: 18 uren (3 x 6)
RB:  5 fiscale en 13 algemene puntenLet opAls u gebruik maakt van het inschrijfformulier kunt u voor deze meerdaagse leergang geen datum of locatie aanvinken. Wilt u bij de opmerkingen aangeven voor welke locatie en startdatum u inschrijft? Uw deelname geldt na inschrijving voor de volledige driedaagse. Heeft u andere wensen? Neem dan contact op met ons secretariaat.
 

Deze leergang is een vaktechnische update, die van tijd tot tijd hard nodig is! 
Alle puntjes op de i gezet
Cursus sluit goed aan op de praktijk, veel zaken direct toepasbaar
(Eerdere deelnemers Leergang EV)

Programma

In deze leergang worden de volgende onderwerpen behandeld:
 
Dag 1: (RB 6 algemene punten)
 • Criteria voor opname en vermelding van gegevens
 • De algemene grondslagen bij de jaarrekening (stelselwijziging/schattingswijziging en fundamentele en materiële fouten)
 • Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
 • Belangrijke wijziging Burgerlijk Wetboek
 • Jaarverslaggeving voor micro-ondernemingen
 • Jaarrekening op fiscale grondslag voor micro-ondernemingen
 • Jaarrekening op fiscale grondslag voor kleine rechtspersonen
 • Publicatieverplichtingen micro-ondernemingen en kleine rechtspersonen
Dag 2: (RB 3 fiscale en 3 algemene punten) 
 • Immateriële vaste activa (ontwikkelingskosten, goodwill)
 • Materiële vaste activa (vastgoed, afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen)
 • Financiële vaste activa (deelnemingen, negatieve deelnemingen)
 • Vlottende activa
 • ►Voorraden en onderhanden werken
 • ►Onderhanden projecten
 • ►Vorderingen
 • ►Effecten
 • ►Liquide middelen
Dag 3: (RB 2 fiscale en 4 algemene punten) 
 • Eigen vermogen
 • ►uitbreiding/vermindering (inkoop, intrekking en afstempeling)
 • ►wettelijke reserves, met name wettelijke reserve deelneming
 • Voorzieningen
 • ►Pensioenen, lijfrentes en stamrecht
 • ►Reorganisatie, groot onderhoud, claims, verlieslatende contracten (rente-swaps)
 • Leasing (financial versus operational)
 • Niet uit de balans blijkende verplichtingen
 • Belastingen naar de winst
 • ►Verwerking van belastingen
 • ►Latente belasting vordering/verplichtingen
 • Jaarverslaggeving bij dreigende discontinuïteit of bij liquidatie
 • Jaarverslaggeving bij organisaties zonder winststreven
​In deze cursus wordt de stof behandeld aan de hand van casuïstiek en wordt er voldoende tijd ingeruimd om vragen te stellen en te discussiëren over bovengenoemde onderwerpen.

Data & Locaties

 • 12-05-2020 Leusden Trainingszaal Auxilium

  Ed Suiker RA

 • 04-11-2020 Zwolle Van der Valk

  Andries Visser RA

 • 12-11-2020 Eindhoven Van der Valk

  Ed Suiker RA

Hier heb ik mijn tijd en geld goed aan besteed en kan ik mijn voordeel in de praktijk mee behalen. Jan Ypma AA, Van Elst & Oosterbaan Accountants-Adviseurs, deelnemer Leergang Externe Verslaggeving

Incompany

Deze cursus is ook incompany beschikbaar. U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier. Klik hier voor meer informatie over incompany cursussen.

› Alle cursussen en trainingen