Frauderisicofactoren

Frauderisicofactoren

Een belangrijk onderwerp dat uw vak raakt, voor dit jaar verplicht gesteld door de NBA.

Pagina afdrukken
Fraude in het bedrijfsleven neemt nog steeds toe. De rol van de controlerend accountant is hierin een belangrijke. In deze rol is het namelijk van belang dat er tijdens de risicoanalyse en de planningsfase van de controle expliciet aandacht wordt besteed aan fraude, dat de frauderisico's worden herkend en er naar wordt gehandeld. Uit praktijkvoorbeelden blijkt dat het erkennen van frauderisico's tekort schiet. Om deze reden heeft de NBA dit onderwerp verplicht gesteld voor openbaar accountants die werkzaamheden ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening verrichten in het jaar 2017. Dit betekent dat de cursus moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. U kunt er op vertrouwen dat deze cursus voldoet aan alle eisen die de NBA stelt. De docenten Herman Baars RA en Marcel van Dijk RA, hebben de nodige ervaring met dit onderwerp. Daarnaast hebben deze docenten ook de eerder verplichte gestelde onderwerpen 'zeg wat je ziet' en 'professioneel kritische instelling' verzorgt, waarbij ook aandacht is gegeven aan dit onderwerp. 
Registratie is niet verplicht om te kunnen inschrijven voor een cursus.

Cursusgegevens

Frauderisicofactoren

Datum & locatie

Kantoorgegevens

Gegevens cursist(en)

Geslacht
Abonnee bij
Belastingbelangen?
Leden van Belastingbelangen ontvangen een korting op cursussen van Auxilium die door mr. Hans Zwagemaker worden verzorgd.
Aangesloten bij een
Beroepsgroep?

Direct registreren?

U kunt uw aanmelding ook direct omzetten in een registratie bij Auxilium. Zo hoeft u voortaan niet opnieuw uw gegevens in te vullen.

Voer hiernaast tweemaal het door u gewenste wachtwoord in. Uw e-mailadres is dan voortaan uw gebruikersnaam.

Uiteraard behandelen we uw gegevens vertrouwelijk en gebruiken we ze zonder uw toestemming nergens anders voor dan voor de aangegeven functionaliteit.

Overige opmerkingen

U bent vergeten uw E-mailadres in te vullen.

U bent vergeten uw telefoonnummer in te vullen of het ingevulde telefoonnummer bestaat niet uit 10 cijfers. Het telefoonnummer mag geen spaties of streepjes bevatten alleen cijfers.

U ontvangt na inschrijving een bevestiging

We verzenden een ontvangstbevestiging zodra uw cursusaanvraag is ontvangen. Uiterlijk 10 werkdagen voor de cursus ontvangt u van ons bericht over de praktische zaken rondom de cursus.

Algemene informatie

Cursusduur:
09.00 tot 18.15 uur
  • inclusief 5 kwartier pauze/lunch

​Doelgroep:
controlerend accountants

Vakgebied:
accountancy

Prijs:
€ 425 voor leden van Auxilium
€ 450 voor niet leden

PE:
NBA: 8 PE-uren
RB: 8 algemene punten

Programma

Tijdens de training staan de docenten stil bij de theorie: de relevante wetgeving, leidraden en handreikingen. Er wordt een brug geslagen tussen de theorie en de praktijk. De praktijksituaties worden vormgegeven door het samen werken aan casussen en het oefenen van vaardigheden door het simuleren van praktijksituaties. 

Wij hebben bij het samenstellen van de cursus voldaan aan de drie doelstellingen die voor deze cursus gelden:
  1. Het begrip en de bewustwording vergroten aangaande frauderisicofactoren, waaronder corruptie.
  2. De vaardigheden vergroten in het analyseren van frauderisico's en het vertalen daarvan naar de planning en uitvoering van controle. 
  3. De communicatieve vaardigheden vergroten bij het bespreken van fraude in het opdrachtteam, met de cliënt en de RVC.

Auxilium heeft accreditatie van de NBA om dit verplichte onderwerp te mogen verzorgen.
 

Ik vond de cursus zeer constructief; uitstekende docenten; heeft mijn kennis omtrent fraude verrijkt. 
De vaktechnische terugkoppeling van de simulaties zijn erg waardevol.
Deze cursus heeft mijn kennis verrijkt. Vooral het rollenspel was van hoog nivo.
(deelnemers cursus 8 juni 2017).

Data & Locaties

  • 29-12-2017 Leusden Auxilium trainingszaal

    Herman Baars RA, Marcel van Dijk RA

  • 19-03-2018 Leusden Auxilium trainingszaal

    Herman Baars RA, Marcel van Dijk RA