Verplicht PE-onderwerp 2019: Fraude voor openbaar accountants

Verplicht PE-onderwerp 2019: Fraude voor openbaar accountants

Verplicht voor alle openbaar accountants

Pagina afdrukken
Het NBA-bestuur vindt het belangrijk dat alle accountants in de financiële keten fraude kunnen signaleren en zo nodig daaraan opvolging geven. Daarom is het voor alle accountants in 2019 verplicht om een training Fraude te volgen. Met uitzondering van de accountants die in 2017 al de verplichte training Frauderisicofactoren hebben gevolgd. De training heeft als doel de bewustwording van de accountant te vergroten van wat het maatschappelijk verkeer van de accountant verwacht op het gebied van fraude. Deze training over fraude bestaat uit een theoriedeel (2 PE) en een vaardigheidsdeel (4 PE). De training wordt geleid door een inhoudelijk trainer en een gedragstrainer. Onze training voldoet aan de eisen die de NBA hieraan stelt.

De NBA heeft laten weten dat u de verplichte training in de eerste drie maanden van 2020 nog kunt inhalen. Dit betekent dat wij deze training in 2020 nog een aantal keren gaan plannen. Heeft u zich al ingeschreven?
Registratie is niet verplicht om te kunnen inschrijven voor een cursus.

Cursusgegevens

Verplicht PE-onderwerp 2019: Fraude voor openbaar accountants

Datum & locatie

Kantoorgegevens

Gegevens cursist(en)

Geslacht
Abonnee bij
Rendement/Fiscaal up to Date/BelastingBelangen?
Leden van Belastingbelangen ontvangen een korting op cursussen van Auxilium die door mr. Hans Zwagemaker worden verzorgd.
Aangesloten bij een
Beroepsgroep?

Direct registreren?

U kunt uw aanmelding ook direct omzetten in een registratie bij Auxilium. Zo hoeft u voortaan niet opnieuw uw gegevens in te vullen.

Voer hiernaast tweemaal het door u gewenste wachtwoord in. Uw e-mailadres is dan voortaan uw gebruikersnaam.

Uiteraard behandelen we uw gegevens vertrouwelijk en gebruiken we ze zonder uw toestemming nergens anders voor dan voor de aangegeven functionaliteit.

Overige opmerkingen en eventuele dieetwensen


U bent vergeten uw E-mailadres in te vullen.

U bent vergeten uw telefoonnummer in te vullen of het ingevulde telefoonnummer bestaat niet uit 10 cijfers. Het telefoonnummer mag geen spaties of streepjes bevatten alleen cijfers.

U ontvangt na inschrijving een bevestiging

We verzenden een ontvangstbevestiging zodra uw cursusaanvraag is ontvangen. Uiterlijk 10 werkdagen voor de cursus ontvangt u van ons bericht over de praktische zaken rondom de cursus.

Algemene informatie

Cursusduur:
09.00 tot 16.30 uur
 • inclusief pauzes waaronder een lunch
   
Doelgroep:
Deze cursus is voor de doelgroep openbaar accountants

Vakgebied:
accountancy

Prijs:
€ 395 voor leden van Auxilium
€ 445 voor niet leden
€ 420 voor abonnees Abonnees van Rendement of Fiscaal up to Date, let op dat u dit duidelijk aangeeft op het inschrijfformulier.
 
Incompanyprijs: 
€ 2.500 voor leden van Auxilium
€ 3.000 voor niet leden
De incompany prijs is exclusief btw en reiskosten van de docenten. De reiskosten bedragen € 0,30 per km. Daarnaast wordt er € 10 per deelnemer voor materialen en PE- registratie in rekening gebracht.  Maximaal 20 deelnemers per groep.

PE:
NBA: 6 PE-uren
RB: 6 algemene punten

Groepsgrootte:
maximaal 20 deelnemers

Programma

Fraude in het bedrijfsleven neemt nog steeds toe. En voorkomen is beter dan genezen! Daarom wordt er in deze verplichte training naast de regelgeving aandacht geschonken aan het herkennen van de fraudesignalen en de psychologische factoren die een rol spelen. Na deze training bent u zich bewust van wat het maatschappelijk verkeer van u als accountant verwacht ten aanzien van fraude (risicofactoren). Daarnaast wordt uw begrip over fraude en frauderisicofactoren verdiept. We werken aan uw vaardigheden in het onderkennen van frauderisico's. Tot slot krijgt het bespreekbaar maken van frauderisico's met de cliënt - ook praktisch - de nodige aandacht. 

In deze training komen de volgende zaken aan bod: 
 • De regelgeving voor accountants met betrekking tot en rondom fraude.
 • Aandacht voor frauderisicofactoren. 
 • De psychologische factoren, die mogelijk tot fraude leiden. U kent wellicht de fraude driehoek. 
 • Het herkennen van fraudesignalen. Wat zijn de rode vlaggen? Hoe herkennen we de leugen?
 • Het constateren van fraude en wat de (deels gewijzigde) regelgeving daarbij van ons vraagt.
 • Recente voorbeelden van fraude.
 • Recente tuchtrechtelijke uitspraken naar aanleiding van klachten bij het handelen van accountants bij (signalen) fraude.  

  In deze training wordt gebruik gemaakt van het interactieve Kahoot!, een online vragensysteem.

Data & Locaties

 • 04-03-2020 Leusden Auxilium trainingsruimte

  Ed Suiker RA, Karina de Paepe

Incompany

Deze cursus is ook incompany beschikbaar. U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier. Klik hier voor meer informatie over incompany cursussen.

› Alle cursussen en trainingen