Praktijkopleiding Gevorderd assistent accountant: accountancy alleen voor STAP-opleidingsbudget

Het STAP-Budget wordt aangevraagd door de cursist bij het UWV, en uitbetaald aan de opleider. Kennistraject accountancy voor STAP-opleidingsbudget

 • Accountancy, Standaard werkzh
 • Voor assistent accountants met circa 4 jaar ervaring
 • 4 dagen, 13.30 tot circa 20.30 uurinclusief pauzes en lichte maaltijd
 • Vanaf € 1.000

 
Het reguliere onderwijs biedt geen mogelijkheden om de basiskennis op het gebied van de jaarrekening uit te diepen. Daarom heeft Auxilium een zeer praktijkgerichte opleiding ontwikkeld  om de assistent accountant te voorzien van kennis en vaardigheden. In deze praktijkopleiding komt theorie alleen aan de orde voor het begrip van wetten en regels, de focus ligt op de directe koppeling naar de werkvloer. Dit doen we aan de hand van casuïstiek.


STAP-budget voor scholing en ontwikkeling
Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. U kunt deze subsidie gebruiken voor een training, cursus of opleiding. De subsidie heet STAP, wat staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. U kunt als werkende of werkzoekende 1 keer per jaar het STAP-budget ontvangen via Stapuwv.nl. Elke 2 maanden (1 september en 1 november 2022) start een aanvraagperiode. Is het geld van een periode op als u een aanvraag wilt doen? Probeer het dan opnieuw in een volgende aanvraagperiode. Deze opleiding van Auxilium is  opgenomen in het scholingsregister van de Overheid (samenwerking DUO en UWV) en komt in aanmerking voor STAP-budget.  Wees er wel op tijd bij, want het aantal STAP-budgetten is beperkt. Op=op! 

Prijzen per dag

Auxilium leden: € 1.000   Niet-leden: € 1.000

De genoemde prijs is voor 4 dagen met STAP-budget. Schrijft u in via onze website, dan ziet u alleen de startdatum staan. Kiest u voor deze datum dan schrijft u automatisch in voor alle 4 cursusdagen. 

De prijs van deze 4 daagse opleiding is € 826,45 excl. btw en daarmee passend binnen het STAP budget van € 1.000 incl btw.

​Hoe meldt u zich aan voor een opleiding van Auxilium met STAP-budget?

 1. U meldt zich aan via deze cursuspagina van Auxilium. Vermeld bij de opmerkingen uw volledige naam, privéadres, postcode, woonplaats en geboortedatum.
 2. U ontvangt direct na inschrijving op onze website automatisch een inschrijfbewijs. Let op: uw STAP-opleiding moet minimaal 1 maand na de inschrijfdatum voor STAP-subsidie van start gaan. 
 3. ​Daarna ontvangt u van ons een STAP-aanmeldbewijs dat u nodig heeft bij uw aanmelding op het STAP-portaal. Het inschrijven voor het STAP-budget biedt geen garantie op toekenning van de subsidie.
 4. Log op 1 september of 1 november 2022 met uw DigiD in op het STAP-portaal van het UWV, selecteer in het scholingsregister de opleiding waarvoor u het STAP-budget wilt aanvragen. 
 5. Upload uw STAP-aanmeldbewijs: dat is het bewijs van inschrijving dat u via ons heeft ontvangen. Uw aanvraag is nu ingediend.
 6. ​U krijgt vrijwel meteen een terugkoppeling van het UWV of uw aanvraag in behandeling wordt genomen of is afgewezen. Wilt u ons hierover informeren via de mail?  
 7. Binnen maximaal 1 maand ontvangt u van het UWV een bericht of uw aanvraag is goedgekeurd. Bij goedkeuring ontvangt ook Auxilium een bericht van het UWV.
 8. ​Wij sturen u na goedkeuring door UWV een bevestiging deelname met alle gegevens en u kunt starten met de gekozen opleiding!
Let op: uw inschrijving is pas definitief als wij de goedkeuring van het UWV hebben ontvangen. Wordt uw STAP-aanvraag niet goedgekeurd door het UWV, dan kunt u uw deelname annuleren of alsnog deelnemen tegen eigen betaling. Neem hierover contact met ons op. 

​Wat is STAP-Budget?

De overheid wil met het STAP-budget de drempel verlagen voor werkenden en werkzoekenden om een opleiding, training of cursus te volgen. Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrek van scholingskosten. In Nederland kunnen werkenden en werkzoekenden vanaf 2022 jaarlijks een STAP-budget van maximaal €1000 aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Dit gebeurt in 6 tijdvakken van 2 maanden, verdeeld over een kalenderjaar. De eerste aanvraagmogelijkheid is op 1 september a.s. De daarna volgende aanvraagperiode is 1 november. U heeft dit kalenderjaar dus nog 2 kansen. 

Wie komt in aanmerking voor STAP-budget?
U werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt momenteel geen werk. En u heeft nog niet eerder een STAP-budget ontvangen in 2022. 

Vragen?
Bekijk de veel gestelde vragen op de website van het UWV. Vragen over het STAP-budget kunt u alleen bij het UWV stellen. Auxilium is opleider voor het STAP-budget, wij kunnen u helaas niet helpen bij de STAP-aanmeldingsprocedure.   

Reacties eerdere deelnemers

 • Veel nieuwe zaken met duidelijk uitleg en concrete voorbeelden!
 • Alles was interessant!
 • Praktijkgericht.
 • Veel raakvlakken met de praktijk. Ook worden er veel praktijkvoorbeelden verteld. Dat maakt het makkelijker om te onthouden.
 • Droge stof wordt door de vele praktijkervaringen levendig gemaakt.
 • Duidelijke uitleg en goede voorbeelden!
 • Top docenten ! Je wordt weer op 'scherp' gezet met alle stof en opdrachten.

Prijzen hele leergang

Auxilium leden: € 1.000   Niet-leden: € 1.000

Programma

In deze cursus wordt de stof behandeld aan de hand van casuïstiek en wordt er voldoende tijd ingeruimd om vragen te stellen en te discussiëren over ondergenoemde onderwerpen. De praktijkopleiding bestaat uit  4  dagen rondom accountancy  door Ed Suiker RA.

Er is ook een traject met 4 dagen over fiscale onderwerpen door Mariëtte Rodenburg RB. Klik hier voor meer informatie.
 

Locatie Leusden, vanaf oktober 2022 (STAP-budget 1 september 2022)
Dag 1 accountancy: 10 oktober 2022
Dag 2 accountancy: 17 oktober 2022
Dag 3 accountancy: 24 oktober 2022
Dag 4 accountancy: 31 oktober 2022

Locatie Leusden, vanaf december 2022 (STAP-budget 1 september en 1 november 2022)
Dag 1: accountancy: 1 december 2022
Dag 2: accountancy: 8 december 2022
Dag 3: accountancy: 15 december 2022
Dag 4: accountancy: 22 december 2022

Onderwerpen Accountancy:

Accountancy dag 1: De samenstellingsopdracht​
De uitvoering van een samenstellingsopdracht is flink veranderd. We staan stil bij de inhoud van Standaard 4410 en vertalen de Standaard naar de praktijk. Daarbij aandacht voor de afbakening tussen administratieve dienstverlening en samenstellen en de wijze waarop aandacht besteed moet worden aan de significante aangelegenheden. Vanzelfsprekend komen de belangrijkste punten uit NBA Handreiking 1136, met de 11 altijd verplichte dossierstukken en de 10 indien van toepassing zijnde dossierstukken aan bod.
Let op de inhoud van deze cursusdag is minder van belang voor assistenten die werkzaam zijn op een administratiekantoor, de regelgeving die wordt behandeld is gericht op een accountantskantoor.

Accountancy dag 2: Algemene kennis van jaarverslaggeving

 • Wat zijn de criteria voor opname en vermelding van gegevens?
 • We bekijken de algemene grondslagen bij de jaarrekening (voorzichtigheidsbeginsel, toerekeningsbeginsel, realisatiebeginsel, matchingsbeginsel, stelselwijziging/schattingswijziging en de grondslagen van waardering en resultaatbepaling).
 • Hoe zit het met de jaarverslaggeving voor micro-ondernemingen? Wat houdt een een jaarrekening op fiscale grondslag in voor kleine en micro rechtspersonen en we bespreken de publicatieverplichtingen micro-ondernemingen en kleine rechtspersonen​ 


Accountancy dag 3: De belangrijkste posten op de debetzijde van de balans

 • ​Immateriële vaste activa (met name goodwill)
 • Materiële vaste activa (vastgoed, afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen)
 • Financiële vaste activa (deelnemingen, negatieve deelnemingen, wettelijke reserve) ►Voorraden en onderhanden werken ►Onderhanden projecten 
Accountancy dag 4: De belangrijkste posten op de creditzijde van de balans
 • Eigen vermogen ►uitbreiding/vermindering (inkoop, intrekking en afstempeling)
 • Voorzieningen ►Pensioenen, lijfrentes en stamrecht ►Reorganisatie, groot onderhoud, claims, verlieslatende contracten (rente-swaps)
 • Leasing (financial versus operational)
 • Niet uit de balans blijkende verplichtingen
- Minder
 • Inschrijfformulier

  Registratie is niet verplicht om te kunnen inschrijven voor een cursus.

  Cursusgegevens

  Praktijkopleiding Gevorderd assistent accountant: accountancy alleen voor STAP-opleidingsbudget

  Datum & locatie

  Wilt u zich aanmelden voor de volledige Leergang of wilt u losse dagen volgen?

  Via de website meldt u zich aan voor de 4 dagen van de Praktijkopleiding gevorderd assistent accountant: accountancy STAP-budget. Voor vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat 033 433 72 17. U kunt geen losse dagen afnemen binnen het STAP-budget.

  Kantoorgegevens

  Gegevens cursist(en)

  Geslacht
  Aangesloten bij een
  Beroepsgroep?

  Direct registreren?

  U kunt uw aanmelding ook direct omzetten in een registratie bij Auxilium. Zo hoeft u voortaan niet opnieuw uw gegevens in te vullen.

  Voer hiernaast tweemaal het door u gewenste wachtwoord in. Uw e-mailadres is dan voortaan uw gebruikersnaam.

  Uiteraard behandelen we uw gegevens vertrouwelijk en gebruiken we ze zonder uw toestemming nergens anders voor dan voor de aangegeven functionaliteit.

  Overige opmerkingen en eventuele dieetwensen


  U bent vergeten uw E-mailadres in te vullen.

  U bent vergeten uw telefoonnummer in te vullen of het ingevulde telefoonnummer bestaat niet uit 10 cijfers. Het telefoonnummer mag geen spaties of streepjes bevatten alleen cijfers.

  U ontvangt na inschrijving een bevestiging

  We verzenden een ontvangstbevestiging zodra uw cursusaanvraag is ontvangen. Uiterlijk 10 werkdagen voor de cursus ontvangt u van ons bericht over de praktische zaken rondom de cursus.

Wat zijn de ervaringen van eerdere deelnemers?

"Praktijkopleiding voor gevorderd assistent accountant: schot in de roos!"

Ik heb Brenda, één van onze assistent accountants, voor deze praktijkopleiding ingeschreven en we zijn daarover beiden enorm positief. Hoewel we onze assistent accountants in de praktijk van alledag ook zelf op de diverse kennisgebieden opleiden, is er lang niet altijd voldoende gelegenheid om ook aandacht te schenken aan de daarbij behorende meer theoretische achtergronden. Doordat Brenda nu de praktijkopleiding volgt, heeft zij bij de uitoefening van haar werkzaamheden een veel breder overzicht gekregen. Er is meer begrip voor datgene wat zij moet doen en de puzzelstukjes vallen vanuit haar perspectief dus eerder op hun plek. Diverse belastingaangiften worden nu al veel zelfstandiger en meer compleet voorbereid, omdat zij immers de diverse mogelijkheden en te bereiken doelstellingen kan onderkennen. Ook ten aanzien van het samenstellen van jaarrekeningen is het zetten van een paraaf in het werkprogramma meer geworden dan alleen een opgedragen en aangeleerde handeling, omdat ze nu de meer formele regelgeving erachter kan doorzien. Door die verkregen theoretische basiskennis en achtergronden kan zij zelfstandiger werken en met nog meer accuratesse. Brenda is blij met de kansen die deze praktijkopleiding haar biedt, en ik vanzelfsprekend ook! Deze opleiding is de investering dan ook meer dan waard. Kees Hoenderdos | Hoenderdos Accountants & Raadgevers

Gerelateerde cursussen