Praktijkopleiding Gevorderd assistent accountant

Krapte op de arbeidsmarkt? Auxilium helpt u met praktijkopleiding gevorderd assistent accountant! Kennistraject accountancy en fiscaal

 • Accountancy, Fiscaal, Standaard werkzh
 • Voor assistent accountants met circa 4 jaar ervaring
 • 8 dagen, 13.30 tot circa 20.30 uurinclusief pauzes en lichte maaltijd
 • Vanaf € 225
 • Datum

  Plaats & Locatie

  10-10-2022

  Leusden , Trainingszaal Auxilium - 4 Accountancy dagen

  15-11-2022

  Leusden , Trainingszaal Auxilium - 4 Fiscale dagen

  01-12-2022

  Leusden, Trainingszaal Auxilium - 4 Accountancy dagen

  04-04-2023

  Leusden, Trainingszaal Auxilium - 4 Fiscale dagen

  30-05-2023

  Leusden, Trainingszaal Auxilium - 4 Accountancy dagen

Een ervaren assistent met voldoende mogelijkheden tot groei en ontwikkeling, heeft bij de werkgever geen reden om het honk te verlaten. De krapte op de arbeidsmarkt in de accountancy vraagt van de werkgever een andere houding: het behouden van goed personeel is belangrijk. En daarvoor moet u werken aan het toekomstperspectief van uw assistent accountant!  
 


Het reguliere onderwijs biedt geen mogelijkheden om de basiskennis op het gebied van de jaarrekening en de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting uit te diepen. Daarom heeft Auxilium een zeer praktijkgerichte achtdaagse opleiding ontwikkeld  om de assistent accountant te voorzien van kennis en vaardigheden. In deze praktijkopleiding komt theorie alleen aan de orde voor het begrip van wetten en regels, de focus ligt op de directe koppeling naar de werkvloer. Dit doen we aan de hand van casuïstiek.

Het resultaat van deze opleiding is dat u meer werkzaamheden van een hoger niveau aan uw assistent kunt toevertrouwen. Uw assistent is vaak het eerste aanspreekpunt voor uw cliënten. Door meer basiskennis verlopen deze contacten beter. Uw assistent is beter in staat om advieskansen te herkennen en mogelijk op te pakken. Kortom, het mes snijdt aan meerdere kanten. En laten we niet vergeten: investeren in uw medewerkers is ook een blijk van waardering. Van de deelnemer wordt ook een stukje investering verwacht in de vorm van tijd: een deel van deze opleiding wordt buiten werktijd gegeven. 

Prijzen per dag

Auxilium leden: € 225   Niet-leden: € 250

Prijs praktijkopleiding

De genoemde prijs is per dag. Wilt u inschrijven voor de hele opleiding of één of meerdere losse dagen? Geef dit goed aan bij het inschrijven of bel met ons secretariaat (033 433 72 17).

Schrijft u in via onze website? U ziet bij het inschrijfformulier alleen de startdatum staan van een cyclus van 4 dagen: accountancy of fiscaal. Kiest u voor deze datum en geeft u verder niets aan bij de opmerkingen dan nemen wij aan dat u voor alle 4 dagen van deze cyclus inschrijft. Wilt u de hele praktijkopleiding (8 dagen) volgen, dan kiest u 2 startdata: 1 voor de 4 accountancy dagen en 1 voor de 4 fiscale dagen. Wilt u dagen onderling wisselen, bel dan met ons cursussecretariaat. Zij helpen u graag!  Een mail sturen kan ook. 
Schrijft u in via MijnAuxilium?  Als u ingelogd bent ziet u de losse cursusdata, u schrijft per dag in. A= accountancy F= fiscaal. De STAP variant is alleen voor het STAP-budget. Komt u er niet uit? Bel dan met ons cursussecretariaat. Zij helpen u graag!  Een mail sturen kan ook.

Incompany prijs

€ 1.750 per cursusdag voor leden van Auxilium
€ 2.200 per cursusdag voor niet leden
De prijzen gelden voor een groep van maximaal 16 deelnemers en zijn inclusief materiaal en reistijd, exclusief reiskosten en btw. 

Reacties eerdere deelnemers

 • Veel nieuwe zaken met duidelijk uitleg en concrete voorbeelden!
 • Alles was interessant!
 • Praktijkgericht.
 • Veel raakvlakken met de praktijk. Ook worden er veel praktijkvoorbeelden verteld. Dat maakt het makkelijker om te onthouden.
 • Droge stof wordt door de vele praktijkervaringen levendig gemaakt.
 • Duidelijke uitleg en goede voorbeelden!
 • Top docenten! Je wordt weer op 'scherp' gezet met alle stof en opdrachten.

Prijzen hele leergang

Auxilium leden: € 1.800   Niet-leden: € 2.000

Programma

In deze praktijkopleiding wordt de stof behandeld aan de hand van casuïstiek en wordt er voldoende tijd ingeruimd om vragen te stellen en te discussiëren over ondergenoemde onderwerpen. De praktijkopleiding bestaat uit  4  dagen over accountancy (Ed Suiker RA) en/of 4 dagen over fiscale onderwerpen (Mariëtte Rodenburg RB).

Locatie Leusden, oktober 2022: 4 accountancy cursusdagen
Dag 1 accountancy: 10 oktober 2022
Dag 2 accountancy: 17 oktober 2022
Dag 3 accountancy: 24 oktober 2022
Dag 4 accountancy: 31 oktober 2022 
 

Locatie Leusden, november 2022: 4 fiscale cursusdagen
Dag 1 fiscaal: 15 november 2022 
Dag 2 fiscaal: 22 november 2022 
Dag 3 fiscaal: 6 december 2022 
Dag 4 fiscaal: 13 december 2022 

Locatie Leusden, december 2022: 4 accountancy cursusdagen
Dag 1: accountancy: 1 december 2022
Dag 2: accountancy: 8 december 2022
Dag 3: accountancy: 15 december 2022
Dag 4: accountancy: 22 december 2022

Locatie Leusden, april 2023: 4 fiscale cursusdagen
Dag 1 fiscaal: 4 april 2023
Dag 2 fiscaal: 18 april 2023
Dag 3 fiscaal: 9 mei 2023
Dag 4 fiscaal: 16 mei 2023
 
Locatie Leusden, mei 2023: 4  accountancy cursusdagen
Dag 1 accountancy: 30 mei 2023
Dag 2 accountancy: 06 juni 2023
Dag 3 accountancy: 20 juni 2023
Dag 4 accountancy: 27 juni 2023

Onderwerpen Accountancy:

Accountancy dag 1: De samenstellingsopdracht​
De uitvoering van een samenstellingsopdracht is flink veranderd. We staan stil bij de inhoud van Standaard 4410 en vertalen de Standaard naar de praktijk. Daarbij aandacht voor de afbakening tussen administratieve dienstverlening en samenstellen en de wijze waarop aandacht besteed moet worden aan de significante aangelegenheden. Vanzelfsprekend komen de belangrijkste punten uit NBA Handreiking 1136, met de 11 altijd verplichte dossierstukken en de 10 indien van toepassing zijnde dossierstukken aan bod.
Let op de inhoud van deze cursusdag is minder van belang voor assistenten die werkzaam zijn op een administratiekantoor, de regelgeving die wordt behandeld is gericht op een accountantskantoor.

Accountancy dag 2: Algemene kennis van jaarverslaggeving
 • Wat zijn de criteria voor opname en vermelding van gegevens?
 • We bekijken de algemene grondslagen bij de jaarrekening (voorzichtigheidsbeginsel, toerekeningsbeginsel, realisatiebeginsel, matchingsbeginsel, stelselwijziging/schattingswijziging en de grondslagen van waardering en resultaatbepaling). 
 • Hoe zit het met de jaarverslaggeving voor micro-ondernemingen? Wat houdt een een jaarrekening op fiscale grondslag in voor kleine en micro rechtspersonen en we bespreken de publicatieverplichtingen micro-ondernemingen en kleine rechtspersonen​ 
Accountancy dag 3: De belangrijkste posten op de debetzijde van de balans
 • ​Immateriële vaste activa (met name goodwill)
 • Materiële vaste activa (vastgoed, afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen)
 • Financiële vaste activa (deelnemingen, negatieve deelnemingen, wettelijke reserve) ►Voorraden en onderhanden werken ►Onderhanden projecten 
Accountancy dag 4: De belangrijkste posten op de creditzijde van de balans
 • Eigen vermogen ►uitbreiding/vermindering (inkoop, intrekking en afstempeling)
 • Voorzieningen ►Pensioenen, lijfrentes en stamrecht ►Reorganisatie, groot onderhoud, claims, verlieslatende contracten (rente-swaps)
 • Leasing (financial versus operational)
 • Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Onderwerpen Fiscaal: 
Fiscaal dag 1: Belastingen: algemeen en box 1 IB
 • Wat zijn belastingen en hoe worden de regels vastgesteld en waar zijn ze te vinden?
 • Hoe is de belastingheffing in Nederland georganiseerd?
 • Wat zijn de rechten en plichten van de belastingplichtige en de Belastingdienst
 • Wat te doen als je het niet eens bent met de Belastingdienst (bezwaarprocedure) 
 • Boxregels
 • Partnerregels
 • Periodieke uitkeringen
 • Uitgaven voor inkomensvoorzieningen
 • De eigen woning 
Fiscaal dag 2: Box 1: deel II winst uit onderneming:
 • Inkomsten uit bijverdiensten (de zelfstandige, niet zijnde ondernemer)
 • Wie is ondernemer? Wat is het begin en einde van de onderneming
 • Winstberekening
 • Beperkt aftrekbare kosten
 • Vermogensetikettering
 • Werkruimte ondernemer
 • Investeren en afschrijven
 • Fiscale oudedagsreserve
 • ​Ondernemersaftrek
Fiscaal dag 3: Loonbelasting en box 3 (inkomsten uit vermogen)
 • Wie betaalt de loonbelasting?
 • Wat is een dienstbetrekking?
 • De inhoudingsplichtige
 • Wat is loon? 
 • Wat kan onbelast blijven (werkkostenregeling) 
 • Loon in natura
 • Gebruikelijk loon van de DGA
 • De werking van box 3
 • Wat zijn bezittingen wat zijn schulden? 
 • belang toedeling box 3 vermogen
 • Verliesverrekening in de Inkomstenbelasting
 • Aftrekbare onderhoudsverplichtingen
 • Aftrekbare giften
 • Aftrekbare zorgkosten 
Fiscaal dag 4: Box 2: aanmerkelijk belang en Vennootschapsbelasting
 • Wat is een aanmerkelijk belang en wie heeft het?
 • Berekening inkomsten, begrippen regulier voordeel, vervreemdingsvoordeel
 • Bijzondere regelingen bij echtscheiding en overlijden
 • Inkomsten uit ter beschikkingstelling van vermogen (TBS) ​
 • Voor welke entiteiten geldt de vennootschapsbelasting?
 • Winstbepaling, beperkt aftrekbare kosten
 • Herinvesteringsreserve
 • Deelnemingsvrijstelling,
 • Fiscale eenheid
 • Verliesverrekening​ in de Vennootschapsbelasting
 • Gecombineerd tarief VPB + plus box 2 
- Minder
 • Inschrijfformulier

  Registratie is niet verplicht om te kunnen inschrijven voor een cursus.

  Cursusgegevens

  Praktijkopleiding Gevorderd assistent accountant

  Datum & locatie

  Wilt u zich aanmelden voor de volledige Leergang of wilt u losse dagen volgen?

  Wilt u inschrijven voor de hele opleiding of één of meerdere losse dagen? Geef dit goed aan bij het inschrijven. Schrijft u in via onze website? U ziet bij het inschrijfformulier alleen de startdatum staan van een cyclus van 4 dagen: accountancy of fiscaal. Kiest u voor deze datum en geeft u verder niets aan bij de opmerkingen dan nemen wij aan dat u voor alle 4 dagen van deze cyclus inschrijft. Wilt u de hele praktijkopleiding (8 dagen) volgen, dan kiest u 2 startdata: 1 voor de 4 accountancy dagen en 1 voor de 4 fiscale dagen. Wilt u dagen onderling wisselen, bel dan met ons cursussecretariaat. Zij helpen u graag! Een mail sturen kan ook.(educatie@auxiliumadviesgroep.nl). Schrijft u in via MijnAuxilium? Als u ingelogd bent ziet u de losse cursusdata, u schrijft per dag in. A= accountancy F= fiscaal. De STAP variant is alleen voor het STAP-budget. Komt u er niet uit? Bel dan met ons cursussecretariaat. Zij helpen u graag! Een mail sturen kan ook.

  Kantoorgegevens

  Gegevens cursist(en)

  Geslacht
  Aangesloten bij een
  Beroepsgroep?

  Direct registreren?

  U kunt uw aanmelding ook direct omzetten in een registratie bij Auxilium. Zo hoeft u voortaan niet opnieuw uw gegevens in te vullen.

  Voer hiernaast tweemaal het door u gewenste wachtwoord in. Uw e-mailadres is dan voortaan uw gebruikersnaam.

  Uiteraard behandelen we uw gegevens vertrouwelijk en gebruiken we ze zonder uw toestemming nergens anders voor dan voor de aangegeven functionaliteit.

  Overige opmerkingen en eventuele dieetwensen


  U bent vergeten uw E-mailadres in te vullen.

  U bent vergeten uw telefoonnummer in te vullen of het ingevulde telefoonnummer bestaat niet uit 10 cijfers. Het telefoonnummer mag geen spaties of streepjes bevatten alleen cijfers.

  U ontvangt na inschrijving een bevestiging

  We verzenden een ontvangstbevestiging zodra uw cursusaanvraag is ontvangen. Uiterlijk 10 werkdagen voor de cursus ontvangt u van ons bericht over de praktische zaken rondom de cursus.

Wat zijn de ervaringen van eerdere deelnemers?

"Praktijkopleiding voor gevorderd assistent accountant: schot in de roos!"

Ik heb Brenda, één van onze assistent accountants, voor deze praktijkopleiding ingeschreven en we zijn daarover beiden enorm positief. Hoewel we onze assistent accountants in de praktijk van alledag ook zelf op de diverse kennisgebieden opleiden, is er lang niet altijd voldoende gelegenheid om ook aandacht te schenken aan de daarbij behorende meer theoretische achtergronden. Doordat Brenda nu de praktijkopleiding volgt, heeft zij bij de uitoefening van haar werkzaamheden een veel breder overzicht gekregen. Er is meer begrip voor datgene wat zij moet doen en de puzzelstukjes vallen vanuit haar perspectief dus eerder op hun plek. Diverse belastingaangiften worden nu al veel zelfstandiger en meer compleet voorbereid, omdat zij immers de diverse mogelijkheden en te bereiken doelstellingen kan onderkennen. Ook ten aanzien van het samenstellen van jaarrekeningen is het zetten van een paraaf in het werkprogramma meer geworden dan alleen een opgedragen en aangeleerde handeling, omdat ze nu de meer formele regelgeving erachter kan doorzien. Door die verkregen theoretische basiskennis en achtergronden kan zij zelfstandiger werken en met nog meer accuratesse. Brenda is blij met de kansen die deze praktijkopleiding haar biedt, en ik vanzelfsprekend ook! Deze opleiding is de investering dan ook meer dan waard. Kees Hoenderdos | Hoenderdos Accountants & Raadgevers

Gerelateerde cursussen